سامانه مدرسه هوشمند پویان

 
به وب سایت دبیرستان پویندگان رسالت خوش آمدید


 پیام موسس

 


سال تحصیلی 1401-1400

 پانل ورود کاربران

 کانال ارتباطی دبیرستان

 

 

 تاریخ و زمان

نام دبیر

تدریس در درس

سرکار خانم کربلائی 

تعلیمات دینی

سرکار خانم حشمت

فیزیک

سرکار خانم مهدیزاده

شیمی

سرکار خانم ظریف

فارسی و نگارش

سرکار خانم خسروی نسب

زیست شناسی

سرکار خانم فصیح

ریاضی

سرکار خانم ملازاده

تربیت بدنی

سرکار خانم امیرحسنخانی

زمین شناسی

سرکار خانم سادات 

انسان و محیط زیست

سرکار خانم توکلی

عربی

سرکار خانم غیث پور

زبان خارجه

 

 پیام مدیریت دبیرستان