سامانه مدرسه هوشمند پویان

 
به وب سایت دبیرستان پویندگان رسالت خوش آمدید


 پیام موسس

 


سال تحصیلی 1401-1400

 پانل ورود کاربران

 کانال ارتباطی دبیرستان

 

 

 تاریخ و زمان

جلسه مدیران متوسطه دوم چهارشنبه ۱۸بهمن


تاریخ انتشار: 1396/11/18

 پیام مدیریت دبیرستان