سامانه مدرسه هوشمند پویان

 
به وب سایت دبیرستان پویندگان رسالت خوش آمدید


 پیام موسس

 


سال تحصیلی 1401-1400

 پانل ورود کاربران

 کانال ارتباطی دبیرستان

 

 

 تاریخ و زمان
 

شور و نشاط دانش آموزان پایه دهم در اردوگاه آمادگی دفاعی سه شنبه 15 اسفند ماه 96

 

 

 


تاریخ انتشار: 1396/12/15

 پیام مدیریت دبیرستان