سامانه مدرسه هوشمند پویان

 
به وب سایت دبیرستان پویندگان رسالت خوش آمدید


 پیام موسس

 


سال تحصیلی 1401-1400

 پانل ورود کاربران

 کانال ارتباطی دبیرستان

 

 

 تاریخ و زمان

اردو دانش آموزان پایه دهم و صرف صبحانه در هتل درویشی روز دوشنبه 6اسفندماه 97

 

 


تاریخ انتشار: 1397/12/06

 پیام مدیریت دبیرستان