سامانه مدرسه هوشمند پویان

 
به وب سایت دبیرستان پویندگان رسالت خوش آمدید


 پیام موسس

 


سال تحصیلی 1401-1400

 پانل ورود کاربران

 کانال ارتباطی دبیرستان

 

 

 تاریخ و زمان

دومین وبینار مشاره با حضور جناب آقای نیری روز چهارشنبه 19 آذرماه ساعت 18 در محیط اسکای روم دبیرستان برگزار میگردد

 پیام مدیریت دبیرستان