سامانه مدرسه هوشمند پویان

 
به وب سایت دبیرستان پویندگان رسالت خوش آمدید


 پیام موسس

 


سال تحصیلی 1401-1400

 پانل ورود کاربران

 کانال ارتباطی دبیرستان

 

 

 تاریخ و زمان
 

استاد شیبانی مدرسادبیات و زبان فارسی

استاد غیث پور مدرسزبان خارجه 

استاد خادم مدرسفیزیک

استاد زاهدی فر مدرسزیست شناسی

استاد کلانیمدرس شیمی

استاد توکلی مدرسعربی

استاد کربلائی مدرس معارف

استاد  جعفری مدرس ریاضی

استاد پزشکی مدرس هندسه 

استاد نصیری مدرس حسابان 

استاد کامکار مدرس ریاضیات گسسته

 پیام مدیریت دبیرستان